Allmänna villkor för hyrning av Pigstugan och Drängstugan

Våra skyldigheter

Som uthyrare är vi skyldiga att se till att:

 • Du får en skriftlig bekräftelse på din bokning.
 • Du får handlingar och uppgifter om var nyckeln kan hämtas i god tid, men inte nödvändigtvis mer än 30 dagar före avtalad ankomstdag.
 • Stugan/lägenheten stämmer med beskrivningen.
 • Du informeras om alla väsentliga förändringar som rör din bokning.
 • Du får disponera stugan/lägenheten från kl. 16 avtalad ankomstdag till kl. 11 avresedagen, om inget annat avtalas.

När blir min bokning bindande?

Både du och vi är bundna vid hyresavtalet så snart vi bekräftat bokningen och du har betalat hyran.

När skall jag betala?

Bokningen är bindande när du betalat hyran, senast 14 dagar efter bokningen.
Vi har rätt att stryka din bokning. Om du missar betalning av hyran räknas det som en avbokning från din sida och då gäller reglerna för avbokning.

Vad gäller om jag vill avboka?

Du kan avboka muntligen eller skriftligen till oss. Vi är skyldiga att bekräfta din avbokning skriftligen. Om vi lyckas hyra ut stugan till någon annan, återbetalar vi till dig ett belopp som motsvarar den nya hyresgästens hyra, med avdrag för en expeditionsavgift på 500 sek.

Vad har jag för rättigheter?

Om vi inte tillhandahåller stugan/lägenheten i utlovat skick eller vid rätt tidpunkt och inte klarar av att erbjuda dig en annan stuga/lägenhet vars skillnader mot den du bokade är så små att de saknar betydelse för dig, så har du rätt att säga upp hyresavtalet. Vi måste då betala tillbaka allt det du betalat till oss och ersätta dig för styrkta och rimliga kostnader, med avdrag för den nytta du kan ha haft av stugan/lägenheten. I stället för att säga upp hyresavtalet, kan du begära att vi sätter ner hyran. Om du har klagomål bör du framföra dem till oss snarast möjligt, helst inom 3 dagar från ankomstdagen.

Vad har jag för skyldigheter?

 • Du måste vårda stugan väl och följa de ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som gäller. Du ansvarar själv för alla skador, som uppstår på fastigheten och dess inventarier, genom att du eller någon i ditt sällskap varit vårdslös.
 • Du får inte använda stugan till något annat än fritidsändamål och du får inte låta fler personer övernatta i stugan än vad du angav vid bokningen. Du måste städa ordentligt före avresan.
 • Om ni inte vill slutstäda kan detta beställas vid ankomsten till ett pris av 1000 sek.
 • Stugan ska trots en beställd städning lämnas i ordnat skick. Detta innebär att porslin, bestick och annat husgeråd skall diskas av hyresgästen.
 • Vid undermålig eller utebliven städning debiteras 2000 sek.
 • I hyran ingår ej sänglinne, handdukar, toalettpapper, hushållspapper, rengöringsmedel etc.
 • Vänd dig direkt till oss med eventuella klagomål. Tänk på att dina möjligheter att få rättelse kan minska om du dröjer med att klaga. Om vi inte kommer överens, kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden. Den består av en opartisk ordförande och ett antal representanter för researrangörer och konsumenter. Konsumentvägledaren i din hemkommun kan hjälpa dig.

Husdjur
Inga djur är tillåtna i stugorna men det finns möjligheter för att ha med sig djur efter överenskommelse.

Rökning
Rökning är inte tillåtet i stugorna.

Behöver du hjälp?
Kontakta oss via vårt kontaktformulär.