Naturvård i Börsebo

Natura 2000

Börsebos omgivning består av vackra betesmarker som till stor del är Natura 2000 områden. För att förvalta dessa fantastiska marker bedriver vi en hel del naturvård. Henrik har med åren blivit en hängiven naturvårdare och han försvinner gärna ut i hagarna för att hamla träd, röja sly eller faga.

Naturvårdarna

Naturligtvis är de största naturvårdarna på gården grannens kor som tillsammans med hästarna växelbetar för att hålla markerna öppna och fina.

Läromästaren

Vi har även bytt ut en del av gårdens gamla gärdsgårdar vilket är ett roligt, spännande och lärorikt projekt. Tage Fransson har varit vår läromästare och Henrik har lärt sig det gamla hantverket av honom, som att t.ex. binda vidjor och sätta enstörar.

Naturvård
Naturvård är viktigt för att bevara vår biologiska mångfald och säkerställa en hållbar framtid för oss själva och kommande generationer.
Insekter
Insekterna är nyckeln till vårt ekosystems hälsa och överlevnad då de utför viktiga pollinerings-, nedbrytnings- och näringskedjeprocesser.
Djuren
Betesdjuren spelar en viktig roll i att beta av markerna och bibehålla en öppen vegetation vilket är avgörande för att bevara den biologiska mångfalden.
Hantverket
Tage Fransson har delat med sig av sina hantverkskunskaper, viktigt för att säkerställa bevarandet av traditionella hantverkstekniker och föra arvet vidare.

Naturvård i bildformat